Home
Home
Hudební
vydavatelství
hudba pro děti, tvůrčí vydavatelská činnost
E-shop hudební CD, DVD, noty
Výchovné
koncerty
pro žáky I. a II. stupně ZŠ

Hudební agentura Amadeus Records

Hudební agentura Amadeus Records se zabývá pořádáním vzdělávacích seminářů pro učitele hudební výchovy a realizací "výchovných koncertů" pro žáky základních a mateřských škol.


Seminář je primárně zaměřen na práci s didaktickým materiálem hudební výchovy a je určen studentům příslušných pedagogických a uměleckých škol a pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ. Otevřen je (bez osvědčení o absolvování) ovšem i dalším zájemcům o vybraná témata, rodičům či nepedagogickým pracovníkům.

Cílem semináře je seznámení s vybraným didaktickým materiálem a možnostmi jeho uchopení v nejrůznějším pedagogickém prostředí (individuální práce, práce v kolektivu). Forma tvůrčí dílny zároveň umožňuje seznámit se s účinem jednotlivých postupů "na vlastní kůži" a dává představu o jejich využití jak při krátkodobých projektech, tak při stavění vlastní koncepce výuky hudební výchovy.


Aktuální seminář Hudba nás baví se uskuteční 22.4.2017 na blanenském zámku.


Informace o hudebních pořadech pro děti najdete v sekci Výchovné koncerty


Hudební vydavatelství Amadeus Records

Hudební vydavatelství Amadeus Records se zabývá vydáváním autorských hudebních CD a DVD pro děti, notových moteriálů a pegogické literatury. Všechny produkty naleznete v sekce E shop.

https://www.youtube.com/watch?v=IEMhjY2ixak

https://www.youtube.com/watch?v=un6ALSeW7QM

 

 

Hudební studio Amadeus Records

Hudební studio Amadeus Records se zabývá tvorbou filmové a scénické hudby, rozhlasových her, hudebních znělek a spotů pro rádia či jiná média. Dále tvoříme tzv. podkresovou hudbu k reportážím, krátkým dokumentům nebo hudbu pro potřeby počítačových her. Provádíme též finální úpravu zvuku (soundmastering), renovaci starších nahrávek (odšumování) a převádění zastaralých nosičů (magnetofonové pásky, LP desky) do digitální podoby. Věnujeme se též aranžování skladeb, úpravě lidových a jiných písní pro různé typy souborů. Autorská hudba pochází z dílny hudebního skladatele Zbyňka Petržely.


Zbyněk Petržela


Zbyněk Petržela (*1978)

hudební skladatel studia


Absolvent brněnské konzervatoře v oboru varhany ze třídy prof. Petra Kolaře. Paralelní studium na FF MU v Brně – katedra hudební vědy a estetiky. Soukromé studium u prof. Oldřicha Severy – klavír, dirigování, skladba. Dlouhodobě se zabývá tvorbou filmové a scénické hudby, spolupráce s Českou televizí a filmovými studii Direct film, Skyfilm, Audiovisual aj.

 

více o hudebním skladateli Zbyňku Petrželovi >>