Home
Home
Hudební
vydavatelství
hudba pro děti, tvůrčí vydavatelská činnost
E-shop hudební CD, DVD, noty
Výchovné
koncerty
pro žáky I. a II. stupně ZŠ


Wolfgang Amadeus Mozart

Datum narození: 27. 01. 1756
Datum úmrtí: 5.12.1791
Místo narození: Salzburg, Rakousko
Místo úmrtí: Vídeň, Rakouskokresba - Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart byl nejmladším dítětem Anny Marie a Leopolda Mozartových. Ze všech dětí se dospělosti dožil jen Wolfgang a jeho sestra která byla přezdívána Nannerl. U Wolfganga se prokázal jeho hudební dar již v dětství jeho sestra byla nadanou klavíristkou. Uprostřed roku 1763 se rodina s oběma dětmi vypravila do Paříže.

 

To, že byl Mozart díťetem neobvyklých schopností mu umožnilo procestovat velkou část Evropy již v mládí. Pomocí otcových známostí získával od šlechty W.A Mozart objednávky na opery. Mozart díky svým raným a předčasným schopnostem naplňoval své obecenstvo úžasem. Hrál před královskými rodinami ve Francii a Anglii. Během let 1770-1773 podnikl tři cesty do Itálie, kde napsal dvě opery: Mitridate a Lucio Silla. Roku 1782 se pustil do skládání koncertů a tím se představil jako skladatel sólista. Téhož roku se oženil s Conztanze Weber.

 

Do konce roku 1786 napsal Mozart napsal 15 koncertů. Mezi léty 1786-1790 vznikly Wolfgangovi nejslavnější opery: Don Giovanni a Figarova svatba. Obě byly uvedeny v Praze čehož byl Mozart přítomen. Na podzim roku 1791 se nakazil infekční nemocí a 5.prosince zemřel. Jeho posledním dílem je Requiem. Existují spekulace, které tvrdí že byl W.A.Mozart otráven a jako nepohodlný odstraněn - ale tyto spekulace nemají realný základ. Jistotou zůstává, že Wolfgang Amadeus Mozart byl jedním z největších skladatelů všech dob.

 

 

 

 

                                         MOZART A PRAHA

                                       aneb po stopách W.A.Mozarta v Praze

 

 Praha

 

 

 1.Bertramka:


Nachází se na pražském Smíchově v dnešní Mozartově ulici č.p. 169. Vila, někdejší obytná budova statku, obklopeného kdysi rozsáhlými vinicemi, vystavěná kolem roku 1700 (na svahu smíchovského černého vrchu). V tomto sídle známých, v pražském hudebním životě proslulých manželů Duškových bydlil W.A. Mozart za svého pražského pobytu r. 1787 a r. 1791. V Bertramce je nyní instalováno pražské muzeum W.A. Mozarta.

 

 

 

 Pohled na Bertramku ze severní strany, v prvním patře najdeme tzv. Mozartovy pokoje.

 " ... v témž roce 1787 na zimu zavítal Mozart ve smyslu své smlouvy zase do Prahy a dokončil zde korunu všech svých mistrovských děl, operu Il dissoluto punito neboli Don Giovanni... "
                                          František Němeček: Životopis c.k. kapelníka W.A, Mozarta


 

Místo, které najdete v zahradě nad Bertramkou. Zde Mozart komponoval svého Dona Giovanniho.

 

 

" ...29. října byla poprvé provedena opera Don Giovanni, a to s ohromným úspěchem. Včera se hrála po čtvrté, a to jako můj benefic. N.B. mezi námi: - přál bych svým dobrým přátelům, abyste zde strávili jen jediný večer a měli podíl na mé radosti..."
        

Z Mozartova dopisu napsaného v Praze 4.11. 1787 příteli Jacquinovi do Vídně.

 

 

 

2. Thunův palác U železných dveří:Nachází se na Malé Straně (č.p. 214). Stavba z r. 1696, zakoupená později - na počátku 19. století - českými stavy, od r. 1861 sněmovna království Českého, po r. 1918 sídlo senátu Národního shromáždění, nyní velvyslanectví Velké Británie

Místo prvního Mozartova pobytu v Praze. Wolfgang se zde ubytoval na pozvání hraběte Thuna 11. ledna 1787" ...a vůz zahýbá  od pošty do postranní úzké uličky a stoupá vzhůru do vrchu, Mozart se vyklání a spatřuje vysoko nad ním v úzké průrvě nad štíty domů kohoutka na věži domu, a už se před nimi rozletěla vrata Thunova paláce U železných dveří a vůz vjel do dvora...

                                                                                             Karel Koval - Mozart v Praze

                                                                                  

 

Sazký dům u Steinitzů

 

 

 

 

 

3.Saský dům u Steinitzů:

 

Dům na Malé Straně v Mostecké ulici (na nároží ulice lázeňské), nazvaný podle kdysi oblíbené kavárny U Steinitzů. V této kavárně se Mozart zastavoval na kávu , když chodil pěšky procházkou do Nosticova divadla na zkoušky svého Don Juana. Saský se tento dům jmenoval proto, že jej Karel IV. daroval Rudolfovi I., kurfiřtu saskému, po němž byl dům nazýván. V tomto domě bývalo později též známé staropražské Švábovo knihkupectví.

 

 

" ...když jsme přešly přes Kamenný most, dostal Mozart chuť na černou kávu, která nám zavoněla vstříc ze Saského domu od Steinitzů. Ale už bylo dávno přes půlnoc, všechno zavřeno, avšak Mozart, že nepůjde dál, dokud nedostane černou kávu. Jak byl rozdováděný, začal tlouci na okno, až se za vraty ozval mrzutý hlas - kdo je? - Figaro, povídá Mozart. Figura za vraty se zachechtala a povídala: -To by mohl říci každý. Figaro přece víc zpívá než mluví, jsi-li Figaro zazpívej! A Mozart beze všeho spustil Non piu andrai...pan Steinitz dobře věděl, že je to pan Mozart, a za tu arii mu uvařil tak dobrou tureckou kávu, že musel vařit ještě po druhé a po třetí... "
                                                                                             
                                                                                     Karel Koval - Mozart v Praze

 

 

4. Dům u jednorožce:

 

 

 

U jednorožce

 

 

 

 

U Zlatého jednorožce, dům s hotelem v Lázeňské ulici proti Maltézskému kostelu na Malé Straně. Dům je označen pamětní deskou na paměť neméně slavného návštěvníka - Ludwiga van Beethovena, který v hotelu U zlatého jednorožce bydlil za svého pražského pobytu v roce 1796. Mozart tu pobýval s knížetem Karlem Lichnovským, zastavili se tu při jejich cestě do Berlína v roce 1789.

 

" ...tu si Mozart vzpomněl na rohu Saského domu na kavárníka Steinitze a jeho věhlasnou kávu, vždyť jeli těsně kolem jeho oken úzkou uličkou na Maltézské náměstíčkon k nejlepšímu prožskému hotelu U jednorožce..."

                                                                        

                                                                            Karel Koval - Mozart v Praze

 

 

 

 

 

Chrám Nenebevzetí Panny Marie 

 

 5.Strahov:

 

 

 

Na varhanách v strahovském chrámu Nanebevzetí Panny Marie improvizoval Mozart za své návštěvy Strahova v polovině listopadu r. 1787 .Tato improvizace se podařila zčásti zaznamenat česko-německému hudebnímu skladateli a varhaníku Norbertu Lehmannovi, který byl od r. 1772 premonstrátem na Strahově, jako Thema g-moll s variacemi.

 

Mozart na Strahově také navštívil Strahovskou knihovnu, jejíž tradice je stará sedm set let a sahá do samých počátků Strahovského kláštera (12. století), kdy zde byla sbírka rukopisů, zničená však později požárem (r. 1258).                                                                                                

 

 

 

 

Chrám Nenebevzetí Panny Marie                                                   

" ...pravá ruka se snesla na klaviaturu a zazněl trilek g, motiv v tónině g-moll, jemuž po dvou taktech odpověděla levá ruka rovněž trylkem, jako by se dva ptáci pustili do zpěvného rozhovoru. Mozart hrál s takovým zanícením a s takovou rozkoší, že se píšťaly varhan rozechvěly blaženými tóny..."

" ...hned vypjal hrdě hruď se zlatým křížem, jako by byl sám stavitelem varhan (opat Mayer, který prováděl rekonstrukci varhan), a spustil několik ohromujících čísel: 3087 píšťal, 41 rejstříků, 12 větrovnic, 6 měchů a, račte vidět, 3 klaviatury..."

                                                    

                                                         Karel Koval - Mozart v Praze

 

 

U černého orla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. U čeného orla:

 

 

 

Manželé Duškovi měli v Praze (kromě svého sídla na Bertramce) byt ve starém domě U černého orla (dům čp. 203) na horní části Malostranského náměstí, zde je také W.A. Mozart navštívil na Velký pátek r. 1789, když se v Praze zdržel pouze jediný den. Tento starý dům byl r. 1888 přestavěn v novorenezančním slohu a vyzdoben podle kartonů Mikoláše Alše.

 

7.Stavovské divadlo:

 

 

Stavovské divadlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavovské divadlo interiér